Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle personen, instellingen of ondernemingen, die via internet, telefonisch contact of na een bezoek aan de showroom contact hebben opgenomen met Chairs@home. Het accepteren van een offerte en het doen van een bestelling cq. betaling houdt in dat de koper deze voorwaarden aanvaardt. Hoewel we er verder alles aan doen om er zeker van te zijndat alle getoonde informatie juist is, zijn alle mogelijke fouten in product omschrijvingen, teksten, prijzen en afbeeldingen onder voorbehoud. U kunt dit voorkomen door in uw email voorafgaand aan de koopovereenkomsten bevestiging te vragen.

Artikel 2. Bestellen.

2.1 Door uw bestelling te plaatsen geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarde van Chairs@home akkoord gaat. Chairs@home heeft het recht haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Indien u bij levering van uw meubelen een onjuistheid met betrekking tot de koopovereenkomst constateert, dient u Chairs@home binnen 8 dagen hiervan op de hoogte te stellen. Hier zal dan een passende regeling voor getroffen worden.

Artikel 3. Adreswijziging.

3.1 Wanneer u van huisadres verandert door verhuizing, dient u Chairs@home hiervan op de hoogte te stellen. Zolang wij geen adreswijziging hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Chairs@home bekende adres. Daardoor blijft u automatisch aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres worden afgeleverd.

Artikel 4. Afhalen / Bezorgen.

4.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW (21%) Bezorgkosten komen in overleg extra bovenop de prijzen die vermeld staan op de website, afgesproken zijn per email of vermeld staan in onze showroom. Indien een product bezorgd moet worden, dient u dit mondeling, per mail of telefonisch te overleggen.

4.2 De door ons vermelde leveringstermijn is indicatief en geldt niet als bindend. Afwijking binnen de redelijke grenzen is toegestaan, zonder dat dit grond oplevert voor enigerlei schadevergoeding en/of ontbinding van de aankoopovereenkomst.

4.3 Het niet kunnen leveren en/of plaatsen van de bestelde producten geeft geen recht op annuleren van de order anders dan vermeld staat onder artikel 6.2

Artikel 5. Betaling.

5.1 Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie: betaling bij levering cq. afhaal à contant of per pintransactie, tenzij anders per mail of mondeling te zijn overeengekomen.

Artikel 6. Annulering.

6.1 Een geplaatste order kan binnen 7 dagen met opgaaf van een grondige reden worden geannuleerd. Dit dient schrifelijk of per email te gebeuren.

6.2 Bij annuleringen van de aankoopovereenkomst door de afnemer na 7 dagen is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het aankoopbedrag, er zal geen restitutie plaats vinden van de (eventuele) aanbetaling.

Artikel 7  Ruiling.

7.1 Aangekochte meubelen cq accessoires kunnen binnen 7 dagen na aankoop worden geruild of worden ingewisseld ( mits ongeschonden) voor een tegoedbon (1 jaar geldig)Er vindt geen restitutie van het aankoopbedrag plaats. Retourzending is geheel voor eigen rekening.

Artikel 8 Aflevering

8.1 De door ons vermelde leveringstermijn is indicatief en geldt niet als bindend. Afwijking binnen redelijke grenzen is toegestaan, zonder dat dit grond oplevert voor schadevergoeding en/of ontbinding van de aankoop overeenkomst.

8.2 Indien het door u bestelde meubelstuk niet naar binnen kan wordt in overleg met de klant een nieuw tijdstip van aflevering afgesproken, voor zover met behulp van een takel/verhuislift aflevering wel kan plaatsvinden, in welk geval de huur van de hiervoor genoemde hulpmiddelen voor rekening van de klant komen.

8.3 Het niet kunnen leveren en/of plaatsen van de bestelde meubelen geeft geen recht op annuleren van de orders anders dan vermeld onder artikel 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.4 Wanneer de klant niet op de afgesproken datum en tijd van de bezorgafspraak aanwezig is, zullen de bezorgkosten hiervan worden berekend aan de klant.

Artikel 9 Garantie/Reclames:

9.1 Op alle meubels, met uitzondering van showroom modellen, heeft u een garantie van tenminste 1 jaar, tenzij anders met u is overeengekomen.

9.2 Ondeskundige behandeling van, of onvoldoende zorg voor de geleverde meubelen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen.

9.3 Klachten ontstaan binnen de garantie termijn kunnen uitsluitend met aankoopnota bij ons worden ingediend.

9.4 Indien een door ons erkende klacht niet opgelost kan worden ontvangt u een tegoedbon ter waarde van maximaal uw aankoopbedrag, welke onbeperkt geldig is.

Artikel 10 Aansprakelijkheid.

10.1 Chairs@home is uitsluitend aansprakelijk voor schade indien deze schade aan Chairs@home is toe te rekenen. Chairs@home is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het buitensporig gebruik door u van de door Chairs@home geleverde meubelen of andere producten. Chairs@home is niet aansprakelijk voor enige schade aan meubelen, die u later dan 8 werkdagen na ontvangst ven het artikel aan ons kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 11 Aansprakelijkheidsuitsluiting.

11.1De inhoud van de website alsmede van andere uitingen van Chairs@home op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Chairs@home kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Chairs@home is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud.

12.1 Alle goederen blijven eigendom van Chairs@Home, tot de gehele betaling heeft plaatsgevonden.

Aanbieding van de week

Pie
Pie
Bekijken

Contact & Routebeschrijving

Adres: Thijssenweg 2AG
Postcode: 4927PC Hooge Zwaluwe
Telefoonnummer: 06 40 36 44 20
E-mailadres: info@chairsathome.nl
KVK nummer: 20169087
BTW nummer: NL140866048B01

Via deze link heeft u meteen toegang tot de webshop van de firma Floorfriendly, waar u al uw vilt, beschermdoppen en zwenkwielen kunt bestellen, deze worden u dan netjes toegestuurd. Gebruik de kortingscode W3553 voor 5% korting op uw bestelling.

Bekijk Floor Friendly

Via deze link heeft u meteen toegang tot de webshop van de firma Oranje, waar u al uw onderhouds producten online kunt bestellen, deze worden u dan netjes toegestuurd.